AVG

Als gevolg van uw contact met ons bij Zip Clip Solutions, hebben we persoonlijke informatie over u. We hebben onze gegevensverwerkingspraktijken bij Zip Clip Solutions beoordeeld om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU die op 25 mei 2018 van kracht wordt. We leggen in ons Privacybeleid uit hoe we de informatie die we over u bewaren gebruiken en hoe we ons inzetten voor het beschermen en respecteren van uw privacy in overeenstemming met de AVG. Ook wordt uitgelegd hoe u kunt achterhalen welke gegevens wij over u bewaren.

Algemene informatie over de omgang met persoonsgegevens bij Zip Clip Solutions

Wat zijn persoonsgegevens en wat is verwerking van persoonsgegevens?

Alle informatie die direct of indirect in verband kan worden gebracht met een natuurlijke, levende persoon, wordt beschouwd als persoonsgegevens. Afbeeldingen (foto's) en geluidsopnamen van personen die door een computer worden verwerkt, kunnen ook als persoonsgegevens worden beschouwd, ook als er geen namen worden vermeld. Versleutelde gegevens en verschillende soorten elektronische identificatiemiddelen, zoals IP-nummers, worden beschouwd als persoonsgegevens als ze kunnen worden gekoppeld aan natuurlijke, levende personen. Alle acties die worden ondernomen in verband met persoonsgegevens worden beschouwd als verwerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, verwerken, wijzigen, produceren, lezen, gebruiken, openbaar maken, verspreiden of anderszins verzorgen van, afstemmen, compilatie, beperking, verwijdering of vernietiging van genoemde gegevens.

Waar haalt Zip Clip Solutions uw persoonsgegevens op?

We halen bepaalde informatie op van openbaar beschikbare informatiediensten, we verifiëren bijvoorbeeld regelmatig uw persoonlijke identiteitsnummer aan de hand van openbare registers om ervoor te zorgen dat uw informatie juist en up-to-date is. Informatie die we ophalen van openbaar beschikbare informatiediensten omvat namen en contactgegevens. We kunnen ook informatie over uw kredietwaardigheid verzamelen van kredietbeoordelaars, banken of openbare registers.

Waar verwerkt Zip Clip Solutions uw persoonsgegevens?

Waar mogelijk verwerkt Zip Clip Solutions uw persoonsgegevens binnen EU- en EER-landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangeeft dat alle EU-lidstaten gelijkwaardige bescherming van persoonsgegevens en persoonlijke privacy moeten handhaven. Aangezien er geen algemeen geldende regelgeving is om een gelijkwaardige garantie te bieden voor landen buiten de EU en EER, mag een dergelijke overdracht van gegevens alleen plaatsvinden onder de volgende omstandigheden: Beslissingen over passend beschermingsniveau ; Passende waarborgen , bijv. standaardcontractclausules of bindende bedrijfsregels, BCR's; Speciale toestemming van de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit ; Toestemming of andere gespecificeerde situaties ; Overdracht bij geïsoleerde gelegenheden .

Zal Zip Clip Solutions mijn gegevens delen met derden?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met een assistent voor persoonlijke gegevens of een onafhankelijk bedrijf voor het beheer van persoonlijke gegevens. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met een persoonlijke gegevensassistent als dit absoluut noodzakelijk is, en er zijn contracten die strikt regelen hoe uw gegevens kunnen worden verwerkt. Assistenten voor persoonsgegevens zijn verplicht om de veiligheid van de persoonsgegevens die zij verwerken te garanderen en verbinden zich er onder meer toe om te voldoen aan onze veiligheidseisen en beperkingen en vereisten met betrekking tot de internationale doorgifte van persoonsgegevens. Onze personal data assistants helpen ons met betaaloplossingen, transport, marketing, communicatie, werving en IT-diensten.

Onafhankelijke bedrijven voor het beheer van persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens ook delen. In dat geval zijn wij niet de verantwoordelijke voor de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, maar is het persoonsgegevensbeheer en privacybeleid van het gegevensbeheerbedrijf van toepassing. De onafhankelijke persoonsgegevensbeheerders met wie wij uw gegevens delen, zijn overheidsinstanties (politie, belastingdienst, etc.), bedrijven die algemeen goederenvervoer verzorgen en bedrijven die betaaloplossingen aanbieden.

Toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op toegang tot informatie over de inhoud van de persoonsgegevens die wij verwerken, en u heeft het recht om een correctie te vragen als bepaalde informatie onjuist blijkt te zijn. Wilt u meer dan één keer per jaar inzage in uw registergegevens, dan rekenen wij een kleine administratieve vergoeding. Onder bepaalde omstandigheden kunt u persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld als u geen toestemming heeft gegeven of uw toestemming heeft ingetrokken.

Intrekking van toestemming

Als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming verwerken, heeft u het recht om uw toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken.

Bezwaar tegen verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen

Om persoonlijke redenen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als de verwerking is gebaseerd op het concept van legitieme belangen, waarbij de voordelen van het verwerken van de gegevens worden afgewogen tegen het privacyrisico voor het individu. Als wij na bezwaar uw persoonsgegevens willen blijven verwerken, moeten wij kunnen aantonen dat wij een reden hebben die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd formaat. In tegenstelling tot het recht op toegang tot geregistreerde gegevens, geldt het recht op gegevensoverdraagbaarheid alleen voor persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij verwerken met ondersteuning van bepaalde rechtsgronden, zoals een contract met u.

Koekjes

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat. De cookie helpt websiteproviders om uw apparaten te herkennen de volgende keer dat u hun website bezoekt.

Bij Zip Clip Solutions gebruiken we zowel sessiecookies (die verlopen wanneer u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die een bepaalde tijd op uw apparaat blijven staan of totdat u ze verwijdert).

Voorbeelden van wanneer Zip Clip Solutions cookies verzamelt, is in verband met:

 • Opslag van informatie over de plaats van levering die eerder door de bezoeker is geselecteerd en die zorgt voor een vlottere koopervaring de volgende keer dat de klant winkelt.
 • Opslag van informatie over producten die eerder zijn geselecteerd, zodat de productpagina de categorie "Eerder bezocht door u" kan tonen.
 • Opslag van informatie over de door een bezoeker geselecteerde favorieten zodat de producten bij een volgend bezoek onder Favorieten blijven staan.
 • Opslag van informatie over het land dat eerder door de bezoeker is geselecteerd, zodat de bezoeker niet opnieuw een land hoeft te selecteren.
 • Opslag van het lidkaartnummer van de bezoeker om ervoor te zorgen dat klanten bonuspunten kunnen verzamelen tijdens hun volgende koopervaring.
 • Opslag van door een bezoeker geselecteerde filterinstellingen op een categoriepagina zodat de bezoeker deze niet opnieuw hoeft op te geven na elk individueel productbezoek.
 • Opslag van bezoeken aan Zip Clip Solutions om relevantere marketing te presenteren in media zoals Facebook en Google.

In veel webbrowsers kunt u uw instellingen beheren. U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd of bepaalde cookies worden verwijderd.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, dit ertoe kan leiden dat de website van Zip Clip Solutions verslechtert of dat bepaalde delen ervan niet meer functioneren.

Bescherming van persoonlijke gegevens in het Zip Clip Solutions-systeem en het beheer van persoonlijke identiteitsnummers

Zip Clip Solutions heeft IT-systemen die zijn ontworpen om vertrouwelijkheid, privacy en toegang tot persoonlijke gegevens te beschermen, samen met gevestigde procedures voor hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en wie dit mag doen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot en verwerking van identificerende persoonsgegevens bij Zip Clip Solutions, en we gebruiken die gegevens alleen voor de doeleinden die we hebben vermeld in ons beleidsdocument.

Persoonlijke identiteitsnummers worden alleen verwerkt wanneer dit goed gerechtvaardigd is voor het doel, noodzakelijk voor ons om uw identiteit veilig te verifiëren, om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen of om een andere gerechtvaardigde reden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Zip Clip Solutions is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. De meest recente versie van het document is altijd ter inzage beschikbaar op de website van Zip Clip Solutions. Als wijzigingen in het beleid essentieel zijn in de mate dat ze cruciaal zijn voor ons om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, ontvangt u hiervan 30 dagen van tevoren bericht op de website van Zip Clip Solutions en via e-mail (als u ervoor heeft gekozen om per e-mail op de hoogte worden gesteld). Voorbeelden van significante wijzigingen zijn een wijziging in bepaalde doeleinden of categorieën van persoonsgegevens.

KLANTEN

Het is voor ons bij Zip Clip Solutions erg belangrijk dat u zich als klant veilig voelt in de zaken die u met ons doet en dat u begrijpt hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. We werken voortdurend aan het verbeteren van uw klantervaring en onze verwerking van uw persoonsgegevens is daar een onderdeel van. Hieronder hebben we beschreven wat de verwerking van persoonsgegevens inhoudt en met welk doel.

Welke persoonsgegevens verzamelt Zip Clip Solutions en wat is het doel zoals dat voor u als klant geldt?

Leuk dat je bij ons wilt shoppen! Afhankelijk van de manier van winkelen of de aard van andere zaken die u met ons doet, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken op het moment van betaling, voor levering van goederen of klantenservice. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om u als klant beter van dienst te kunnen zijn. Hier leest u meer over welke gegevens wij verwerken en waarom.

Doel: Om uw aankoop/bestelling te verwerken

Verwerken :

 • Beheer uw aankoop/bestelling van goederen
 • (e-commerce/APP; ook afhandeling mbt keuze afhaallocatie, melding en contactgegevens van de bestelde goederen).
 • Controleer met behulp van een externe samenwerkingspartner of uw adres correct is
 • Beheer taken voor retouren of klachten.

Categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (bijv. adres, e-mail, mobiel nummer)
 • Lidmaatschapsnummer (alleen voor leden)
 • Betalingsinformatie
 • Kredietrapporten van kredietinformatiebedrijven
 • Betaalgeschiedenis
 • Bestel- en bezorginformatie ( G. artikelen, hoeveelheid, prijs, kortingen, selectie van afhaallocatie, ordernummer, pakket-ID)

Wanneer aankopen in fysieke winkels plaatsvinden, worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen, behalve wanneer u er zelf voor kiest om uw lidmaatschap te gebruiken, bijvoorbeeld als u aanbiedingen claimt of de aankoop registreert om bonussen te ontvangen.

Nationaal ID-nummer (Zweden), geboortedatum (Noorwegen, Finland, Polen): Zip Clip Solutions slaat deze niet op voor aankopen, maar u kan worden gevraagd deze te verstrekken bij betaling van de factuur bij de betalingsproviders van Zip Clip Solutions.

Legale basis : Uitvoering koopovereenkomst

Doel: om uw klantenondersteuningszaak te verwerken

Verwerken :

 • Communiceren en beantwoorden van verzoeken die binnenkomen via telefoon of digitale kanalen (incl. social media).
 • Houd uw identiteit veilig

Categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (bijv. adres, e-mail, mobiel nummer)
 • Nationaal identificatienummer (Zweden), geboortedatum (Noorwegen, Finland, Polen)
 • Correspondentie van klanten (bijv. e-mail, telefoontjes)
 • Bestellings- en leveringsgeschiedenis (bijv. artikelen, hoeveelheid, prijs, kortingen, selectie van afhaallocatie, bestelnummer, pakket-ID)
 • Door u verstrekte gezondheidsgegevens bij contact met de klantenservice (bijv. allergieën)
 • Technische informatie over uw apparatuur voor ondersteunende diensten

Legale basis : Gegarandeerde rente. (De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om tegemoet te komen aan uw en onze belangen bij het beheer van klantenservicezaken)

Doel: Om wedstrijden en evenementen uit te voeren en te beheren

Verwerken :

 • Communiceren met de deelnemer die deelneemt aan een prijsvraag.
 • Communiceren met de deelnemer voor en na een evenement (bijv. bevestiging van inschrijving, vragen of evaluaties)
 • Identificatie en leeftijdsverificatie beheren
 • Noem winnaars en presenteer prijzen.

Categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • Nationaal ID-nummer of leeftijd
 • Contactgegevens (bijv. adres, e-mail, mobiel nummer)
 • Gegevens verstrekt bij deelname aan wedstrijd
 • Gegevens verstrekt bij evaluatie van evenement

Legale basis: Gegarandeerde rente. (De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om tegemoet te komen aan uw en onze belangen bij het uitvoeren en beheren van prijsvragen en evenementen.)

Doel: Om onze diensten, producten en systemen voor al onze klanten te evalueren, ontwikkelen en verbeteren

Verwerken :

 • Om diensten gebruiksvriendelijker te kunnen maken, bijv. de gebruikersinterface wijzigen om de informatiestroom te vereenvoudigen of om kenmerken te benadrukken die vaak worden gebruikt in onze digitale media. Analyses om te weten welke betaaloplossingen aan de klanten moeten worden aangeboden.
 • Een fundament kunnen ontwikkelen voor het verbeteren van de goederenstroom en logistiek, bijvoorbeeld door het kunnen voorspellen van aankopen, aanvoer en leveringen.
 • Een basis kunnen leggen voor de ontwikkeling en verbetering van het productassortiment van het bedrijf.
 • In staat zijn om een basis te ontwikkelen voor het ontwikkelen en verbeteren van de efficiëntie van hulpbronnen vanuit een milieu- en duurzaamheidsperspectief, bijvoorbeeld door efficiënter inkopen en plannen van leveringen.
 • Een basis kunnen ontwikkelen voor het plannen van de opstart van winkels en magazijnen.
 • Om klanten de mogelijkheid te geven om invloed uit te oefenen op het assortiment dat wij leveren.
 • Om een basis te kunnen ontwikkelen voor het verbeteren van IT-systemen om de algemene veiligheid voor onze bezoekers/klanten te vergroten.
 • Om dit doel te bereiken, voeren we algemene analyses uit in een samengevatte en georganiseerde vorm, dus niet op individueel niveau; bijvoorbeeld met betrekking tot:
 • Hoe onze websites en digitale media worden gebruikt (bijvoorbeeld welke sites of delen van sites worden bezocht en welke zoekopdrachten worden uitgevoerd).
 • Aankoop geschiedenis
 • Leeftijd
 • Geografische locatie en/of demografische locatie.
 • Feedback over onze diensten, producten en onderzoeksresultaten.
 • Gegevens van apparaten of technische instellingen van klanten.
 • Bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt als basis voor analyses. De resultaten zijn niet-identificeerbaar en kunnen niet aan u als persoon worden gekoppeld.

Categorieën persoonsgegevens:

 • Aankoop- en door gebruikers gegenereerde gegevens (bijv. klikken en zoekgeschiedenis)
 • Leeftijd
 • Woonplaats
 • Uw correspondentie en feedback over de diensten en producten van het bedrijf
 • Technische gegevens voor apparaten die door de klant worden gebruikt en instellingen, bijv. taalinstellingen,
 • IP-adres, webbrowserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, schermresolutie en platform
 • Informatie over hoe u met ons hebt gecommuniceerd (bijvoorbeeld hoe u de diensten gebruikt, inlogmogelijkheden, wanneer, waar)

Legale basis: Gegarandeerde rente. (De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om tegemoet te komen aan uw en onze interesse in het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten, producten, toegankelijkheid, etc.)

Doel: Om onze producten en diensten te promoten

Verwerken :

 • Toon relevante productaanbevelingen, geef suggesties, herinner u aan vergeten/verlaten digitale winkelwagentjes om toekomstige aankopen of soortgelijke regelingen te vereenvoudigen.
 • Stuur direct-marketingberichten via e-mail, sms, sociale media of andere vergelijkbare elektronische kanalen voor communicatie, evenals via post, inclusief aanbiedingen van medewerkers aan bestaande klanten buiten een loyaliteitsprogramma.
 • Om te begrijpen welk type marketing of direct marketing we moeten gebruiken, voeren we analyses uit, bijvoorbeeld over:
 • Hoe websites en andere digitale media worden gebruikt.
 • Aankoop geschiedenis
 • Leeftijd en geografische informatie
 • Resultaten van vragen

Categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (bijv. adres, e-mail, mobiel nummer)
 • Ledeninformatie
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Aankoop geschiedenis
 • Klantensegment
 • Geboortedatum
 • Persoonlijke keuzes voorzien voor communicatie

Legale basis: Betreffende geregistreerde en niet-geregistreerde klant - gerechtvaardigde rente

Zijn er andere situaties waarin Zip Clip Solutions persoonsgegevens over u als klant kan verzamelen?

Zip Clip Solutions verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is. Zip Clip Solutions moet uw gegevens verwerken om alle verplichtingen die ons worden opgelegd te kunnen beheren en om criminele activiteiten en ander misbruik te bestrijden. Meer over wanneer en waarom leest u hieronder.

Doel: Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het bedrijf

Verwerken:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen volgens de vereisten van de wet, vonnissen of officiële beslissingen. Dergelijke vereisten kunnen bijvoorbeeld vereisten omvatten met betrekking tot productverantwoordelijkheid en productveiligheid, zoals het produceren van communicatie en informatie aan het publiek en klanten over productwaarschuwingen en productterugroepingen, bijvoorbeeld in het geval van een defect of een gevaar voor de gezondheid, of voor zover het is vereist door de boekhoudwetgeving of de witwaswetgeving en kan worden toegeschreven aan één persoon.

Categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (bijv. adres, e-mail, mobiel nummer)
 • Uw correspondentie
 • Informatie over aankooptijdstip, aankooplocatie, storingen/klachten over een product
 • Nationale ID Nummer
 • Aankoop geschiedenis
 • Ledeninformatie (alleen leden)

Legale basis: Wettelijke verplichtingen

Doel: Om misbruik van een dienst te voorkomen of om criminele activiteiten gericht tegen het bedrijf te voorkomen, af te wenden en te onderzoeken

Verwerken:

 • Onderzoek of voorkom fraude of andere wetsovertredingen door bijvoorbeeld incidentmeldingen in winkels.
 • Voorkom spammailing, phishing, intimidatie, pogingen tot onwettig inloggen op gebruikersaccounts of andere acties die verboden zijn volgens de gebruiksvoorwaarden van een bedrijf.
 • Verdedig en verbeter de IT-omgeving van het bedrijf tegen aanvallen en inbraken.

Categorieën persoonsgegevens:

 • Aankoop- en door gebruikers gegenereerde gegevens (bijv. klikken en zoekgeschiedenis)
 • Nationale ID Nummer
 • Video-opnamen van beveiligingscamera's
 • Gegevens en instellingen met betrekking tot apparaten die door klanten worden gebruikt, bijvoorbeeld taalinstellingen, IP-adres, webbrowserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, schermresolutie en platform
 • Analyses over hoe klanten de digitale diensten van het bedrijf gebruiken

Legale basis: Voldoen aan wettelijke verplichtingen, of anders gerechtvaardigde rente. (De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om tegemoet te komen aan ons gerechtvaardigd belang bij het voorkomen van misbruik van een dienst of om inbreuken tegen het bedrijf te voorkomen, af te wenden of te onderzoeken)

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Bij Zip Clip Solutions hebben we een deel van uw persoonsgegevens nodig om te kunnen voldoen aan contractuele verplichtingen en aan onze wettelijke eisen (boekhouding, etc.), maar ook om (bijvoorbeeld) klachten te kunnen behandelen. Uw persoonsgegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is om de genoemde doeleinden te realiseren. Daarna wordt alle persoonlijke informatie verwijderd, in overeenstemming met de procedures voor het opschonen van gegevens van Zip Clip Solutions. Persoonsgegevens in de vorm van aankoophistorie worden nooit langer dan 36 maanden bewaard.

Bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden

Als klant heeft u het recht om u af te melden voor direct marketing. U kunt onze klantenservice op de hoogte stellen of contact met ons opnemen via onze website/app als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, toegang wilt tot uw geregistreerde gegevens (eenmaal per jaar gratis beschikbaar), uw toestemming wilt intrekken, bezwaar wilt maken tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, enz. kunt u contact opnemen met Neem contact op. We nemen deze vragen serieus, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt!

Zip Clip Solutions AB, Bredgatan 4, 62157 Visby, Zweden is de beheerder van persoonsgegevens die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die we over u verzamelen. Neem contact op met de lidmaatschapsservice van Zip Clip Solutions via: info@zlideon.se

Als u niet tevreden bent met hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken, en/of de antwoorden die wij u hebben gegeven, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit (Datinspektionen), de relevante toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

WERVING

Wanneer we bij Zip Clip Solutions werk zoeken, moeten we uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer u ons op de hoogte stelt van uw interesse en uw sollicitatie indient, geeft u ons het recht om uw gegevens te verwerken en te bewaren totdat het wervingsproces is afgelopen of voor een redelijke periode daarna.

Welke persoonsgegevens verzamelt Zip Clip Solutions en wat is het doel van uw deelname aan het wervingsproces?

Doel: zodat wij het wervingsproces kunnen beheren

Verwerken :

 • Aanvrager registratie
 • CV en motivatiebrief ontvangen en verwerken
 • Selectie maken uit kandidaten
 • Voltooiing van het wervingsproces

Categorieën persoonsgegevens:

 • Voornaam Achternaam
 • E-mailadres
 • Mobiel nummer
 • Hervat
 • Voorblad

Legale basis: Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De informatie wordt bewaard totdat het proces is afgelopen of voor een redelijke periode daarna.

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, inzage wilt in uw geregistreerde gegevens (één keer per jaar gratis beschikbaar), uw toestemming wilt intrekken, bezwaar wilt maken tegen verwerking voor doeleinden van direct marketing etc., dan bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen. We nemen deze vragen serieus, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt!

Zip Clip Solutions AB, Bredgatan 4, 62157 Visby, Zweden is de beheerder van persoonsgegevens die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die we over u verzamelen. Neem contact op met Zip Clip Solutions via: info@zlideon.se

Als u niet tevreden bent met hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken, en/of de antwoorden die wij u hebben gegeven, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit (Datinspektionen), de relevante toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

ANDER

Wanneer u via welk kanaal dan ook contact maakt met Zip Clip Solutions, of het nu voor verschillende soorten bedrijfsactiviteiten of andere belangen is, heeft u dezelfde rechten als ieder ander. Voor zover Zip Clip Solutions persoonsgegevens verwerkt, registreren we alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor gerechtvaardigde doeleinden in elk afzonderlijk geval en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving.

Rechten – hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met de huidige wetgeving die aangeeft dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking van die gegevens.

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, toegang wilt tot uw geregistreerde gegevens (eenmaal per jaar gratis beschikbaar), uw toestemming wilt intrekken, bezwaar wilt maken tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, enz. kunt u contact opnemen met Neem contact op. We nemen deze vragen serieus, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt!

Zip Clip Solutions AB, Bredgatan 4, 62157 Visby, Zweden is de beheerder van persoonsgegevens die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die we over u verzamelen. U kunt ons bereiken op info@zlideon.se

Als u niet tevreden bent met hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken, en/of de antwoorden die wij u hebben gegeven, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit (Datinspektionen), de relevante toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.